Events

Slavnostní koncert k 20. výročí Fondu

V podvečer 1. června 2018 se v Pražské křižovatce uskutečnil u příležitosti 20. výročí Česko-německého fondu budoucnosti slavnostní koncert Collegia 1704 a Collegia Vocale 1704. Koncert byl věnován všem, kteří své schopnosti a talent vkládají do budování mostů mezi Čechy a Němci. Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704, patřící mezi nejlepší hudební tělesa svého druhu na světě, tyto stavitele mostů dokonale reprezentují. Jejich Hudební most Praha-Drážďany již deset let spojuje hudební život v obou metropolích.
Staviteli mostů však byli také hudební skladatelé, jejichž díla jsme tento večer mohli slyšet. Bach a Zelenka jsou velikány vrcholného baroka, a ačkoliv nás od doby, kdy žili, dělí několik staletí, originalita a nápaditost jejich díla překonává hranice zemí i věků. Stávají se tak velkou inspirací pro nás.

projev M. Stropnického
projev Wolfganga Thierseho

foto: Ondřej Staněk